Podmínky zaměstnaneckých prodejů elektrického nářadí

1. Zaměstnanci mohou využít zaměstnaneckých prodejů elektrického nářadí a dalších produktů Bosch divize elektrického nářadí v internetovém obchodě bosch-shop.cz (dále jen „internetový obchod“). Platí obchodní podmínky internetového obchodu, které naleznete na https://bosch-shop.cz/policies/terms-of-service.

2. Žádné zboží zakoupené v internetovém obchodě nesmíte dále prodávat za účelem osobního obohacení.

3. Zboží lze zakoupit pouze v množství, které odpovídá množství typickému pro osobní použití Vámi a Vaší rodinou a přáteli, a to maximálně do výše hodnoty 120 000,- Kč vč. DPH za kalendářní rok (tedy za období od 01.01. do 31.12. příslušného kalendářního roku), přičemž pro elektrické nářadí a měřicí techniku dále platí, že v jedné objednávce maximální počet zakoupeného zboží u jednotlivého produktu jsou dva kusy.

4. Promoakce (včetně slevových kódů a konfigurátoru vlastní sady) není možné kombinovat se zaměstnaneckými cenami.

5. Zaměstnanecká sleva platí pouze na nákup na internetovém obchodě, přičemž:

a) Nákupy lze provádět jménem přátel a rodiny, ale jakékoli dotazy nebo objednávky musí zadávat zaměstnanec skupiny Bosch v České republice se správným a platným zaměstnaneckým číslem.

b) Podmínkou je také vytvoření účtu na adrese www.bosch-shop.cz pod platným zaměstnaneckým číslem, který bude po ověření přiřazen do zaměstnaneckého účtu.

c) Na ověření účtu si vyhrazujeme 3 dny.

d) Po ověření a přiřazení do zaměstnaneckého účtu bude zaměstnanci zaslán link k přihlášení se do účtu, kde již bude nakupovat za zvýhodněné ceny.

6. Zaměstnanecké nákupy mohou být doručeny zaměstnanci nebo osobě, jejímž jménem zaměstnanec nákup uskutečnil, ale ve všech případech musí být doručeny na tuzemskou adresu v České republice.

7. Vyhrazujeme si právo (i) evidovat zaměstnanecké prodeje z důvodu dodržení výše uvedených podmínek a (ii) odmítnout objednávku, pokud se domníváme, že objednané zboží by mohlo být použito komerčně nebo podvodně.

8. Vyhrazujeme si právo změny těchto podmínek včetně úplného zrušení zaměstnaneckých prodejů elektrického nářadí v internetovém obchodě, a to i bez udání jakéhokoliv důvodu.

9. V souvislosti se zaměstnaneckými nákupy dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnanců v rozsahu nezbytném pro zajištění splnění těchto podmínek (evidence zaměstnaneckých nákupů). Shromážděné údaje (evidence) jsou po skončení příslušného kalendářního roku anonymizovány. Zaměstnanecká čísla ověřuje společnost Robert Bosch odbytová s.r.o. na základě informací získaných od ostatních společností skupiny Bosch, které se zaměstnaneckých prodejů účastní (ověření zaměstnaneckého čísla představuje nezbytné opatření před uzavřením smlouvy). Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem zboží a o právech, která v této souvislosti vznikají, jsou uvedeny v „Informaci o ochraně osobních údajů“ na patě stránky internetového obchodu.

Praha, verze 20.09.2023