Marketingová sdělení

Společnost Robert Bosch Power Tools GmbH (dále jen „Bosch“) nabízí svým zákazníkům rozsáhlé poradenství a péči ohledně svých výrobků a služeb. Souhlasím s tím, aby společnost Bosch shromažďovala moje zde uvedené osobní údaje za účelem vytvoření zákaznického profilu a v rámci zpravodaje je použila k zasílání:

  • personalizovaných informací o výrobcích a službách (např. návrhy na optimalizaci mého nářadí, příslušenství pro elektrické nářadí, pomoc při vyhledávání prodejců), a to e-mailem, poštou, prostřednictvím mobilních informačních služeb, SMS nebo push zpráv,
  • pozvánek k účasti ve výherních soutěžích,
  • informací o možnosti stát se pracovníkem testujícím nářadí,
  • průzkumů trhu,
  • a individuálního poradenství v záležitostech servisu.

Odvolání

Souhlas lze kdykoli do budoucna odvolat sdělením adresovaným společnosti Bosch (adresa viz Informace o ochraně osobních údajů) nebo e-mailem na PT.DSO@BOSCH.COM. Odvolání souhlasu s odebíráním e-mailového newsletteru je také možné pomocí odkazu, který je k němu připojený.