Zpracovaní osobních udajů

V souvislosti s bezplatným prodloužením záruky na produkt na 3 roky přijímám podmínky tříleté záruky výrobce a beru na vědomí, že společnost Robert Bosch Power Tools GmbH v rámci svého oprávněného zájmu shromáždí mé osobní údaje do zákaznického profilu a bude je používat k marketingovým účelům, a to do doby, než uplatním námitku proti tomuto zpracování. Zpracování údajů k marketingovému účelu spočívá v zasílání newsletteru ve formě e-mailů, SMS či jiných zpráv mobilních sítí anebo push notifikací, zejména s tímto obsahem:

  • personalizované informace o produktech a službách (např. nabídky nástrojů, příslušenství a měřicích zařízení, nových produktů, návrhy optimalizace inventáře nástrojů, asistence s lokalizací prodejce)
  • pozvánky k účasti v soutěžích
  • informace o možnosti testování nástrojů
  • průzkum trhu
  • poskytování individuálních rad v záležitostech servisu

Podání námitky (ukončení marketingu)

Zpracování údajů k marketingovému účelu můžete kdykoliv ukončit podáním námitky, a to primárně prostřednictvím portálu https://request.privacy-bosch.com/, případně žádostí adresovanou společnosti Robert Bosch Power Tools GmBH. Podáním námitky bude zpracování údajů k marketingovému účelu bez dalšího ukončeno, přičemž námitku lze podat samostatně pro každý typ informací (e-mail, služby mobilních sítí nebo SMS) nebo souhrnně.

Podání námitky neovlivní platnost prodloužení záruky na Váš produkt na 3 roky.

V rámci newsletteru ve formě e-mailu Vám také nabízíme možnost podat námitku pomocí odkazu obsaženého v newsletteru.

V případě newsletteru zasílaného formou zpráv mobilních sítí nebo SMS můžete námitku podat zasláním zprávy „SMAZAT VŠECHNY ÚDAJE“ nebo „STOP“ příslušnému odesilateli.