Další služby firmy Bosch

Kromě servisu oprav a náhradních dílů ti firma Bosch nabízí mnoho dalšího. Bosch za tebe převezme kalibraci měřicích zařízení a údržbu elektronářadí.

Kromě toho získáš informace o systémových specialistech Bosch. Také péče o životní prostředí u nás hraje velkou roli: Bosch se stará o zpětný odběr a recyklaci starých zařízení a akumulátorů.

Údržbový servis pro tvé nářadí
Dobrá investice - údržbový servis Bosch

Pravidelná údržba prodlužuje životnost nářadí. Údržba v servisním centru Bosch je proto dobrou investicí. Kvalifikovaný specializovaný personál provede údržbu zpravidla do tří, max. pěti dnů.

Postup je stejný jako u opravy: buď nám nářadí zašli přímo do servisního centra, nebo jej přines do specializované prodejny, která se pak postará o další údržbu.

Cena za údržbu závisí na její náročnosti, proto ti rádi sestavíme předběžný odhad nákladů.

K přímému provedení údržby

Kalibrační servis Bosch
Kalibrační servis - pro maximální přesnost měřicích zařízení

Přesnost měření je při použití laserů, dálkoměrů a nivelačních zařízení klíčová. Za chybu měření odpovídá uživatel. Jiné vlivy jako pády, nárazy, znečištění nebo také teplotní výkyvy mohou funkčnost přístrojů zhoršit.

Proto by uživatel měl po pádech a zjištěných nepřesnostech zajistit okamžité přezkoušení přístroje. Jinak by při řádném používání přístroje mělo být prováděno jednou ročně.

Zašli tvé nářadí přímo do servisního centra Bosch, po provedení kalibrace ti nářadí zašleme zpět.

K přímému provedení kalibrace

Zpětný odběr a recyklace

Odpovědnost za naše produkty – i po skončení jejich životnosti

Odběr starých přístrojů:

od roku 2005 stanoví zákon o elektrických a elektronických přístrojích určitou kvótu pro recyklaci a zhodnocení starých přístrojů. Z tohoto hlediska je dnešní účast společnosti Robert Bosch GmbH v konsorciu různých výrobců elektrického nářadí, elektrických svařovacích zařízení a zahradního nářadí jen přirozeným důsledkem. Z pověření tohoto konsorcia odebírá podnik na likvidaci odpadů přístroje z komunálních sběrných míst a ekologicky je likviduje.

Zhodnocuje se co největší množství materiálů, aby nedocházelo ke zbytečným škodám na životním prostředí.

Odevzdávání starých přístrojů je bezplatné.

Nová úprava odběru akumulátorů

Od 1. března 2010 již není možný příjem výrobků jiných značek. Recyklační servis firmy Robert Bosch GmbH odebírá už jen vlastní prodané akumulátory.

Jako výrobce a prodejce se společnost Robert Bosch GmbH připojila ke schválenému systému odběru akumulátorů.

Kontakt na recyklační servis

V případě dalších dotazů kontaktuj naši servisní linku.

servis.naradi@cz.bosch.com

Tel.: +420 519 305 700
Fax: +420 519 305 705
Po - Pá: 8:00–17:00